[VIDEO] PANYEE FC FROM TMB BANK

Hari ini, saya teringin untuk mempromosikan video dari TMB Bank Thailand. Satu cerita yang cukup menyentuh hati dan pembakar semagat kepada pemain kita dan juga diri kita sendiri agar tidak mudah untuk berputus asa. Bravo.

Filem ini adalah berdasarkan kisah benar Panyee FC. Pada tahun 1986 sebuah pasukan bola sepak yang tinggal di sebuah pulau kecil di selatan Thailand yang dipanggil “Koh Panyee”. Ia merupakan sebuah kampung terapung di tengah-tengah laut yang tidak mempunyai satu inci tanah. Anak-anak di sini suka menonton bola sepak tetapi mempunyai tempat untuk bermain. Tetapi mereka tidak berputus asa ……

APAKAH ITU MBMMBI ?

MBMMBI Memartabatkan Bahasa Malaysia dan Memperkukuhkan Bahasa Inggeris

Memartabaatkan BM bermaksud meletakkan BM pada tempat yang sepatutnya, sesuai dengan kedudukan sebagai bahasa kebangsaan. Memperkukuhkan BI membawa maksud memantapkan penguasaan BI sebagai bahasa yang wajib dipelajari, bahasa komunikasi dan bahasa ilmu di peringkat nasional dan antarabangsa.

mbmmbi

Antara rasional-rasional MBMMBI:

1. Keputusan peperiksaaan UPSR, PMR dan SPM memperlihatkan pencapaian murid dalam BM adalah jauh lebih tinggi daripada BI sama ada bagi murid-murid di kawasan bandar dan luar bandar. Keputusan menunjukkan, murid akan lebih mudah mengikuti p p dalam BM berbanding BI.

2. Jurang pencapaian antara sekolah bandar dan luar bandar dalam mata pelajaran sains dan matematik semakin melebar semasa PPSMI dilaksanakan.

3. Dapatan UNESCO menunjukkan pelajar lebih mudah mempelajari pelajaran dalam bahasa ibunda pada peringkat awal persekolahan.

4. Kajian universiti-universiti tempatan pula mendapati tahap peningkatan penguasaan BI murid adalah nominal, iaitu tidak lebih 3 peratus sepanjang pelaksanaan PPSMI. Tahap penguasaan BI di kalangan murid terutamanya di luar bandar masih rendah menyebabkan mereka sukar untuk memahami pengajaran matematik dan sains dalam BI.

5. Transformasi kurikulum BI sekolah rendah menitikberatkan penguasaan literasi asas dan pengukuhan BI melalui pendekatan modular.

6. Kurikulum BI menitikberatkan pengukuhan penguasaan asas BI dengan memberi penekanan kepada Phonics di samping menerapkan elemen pembelajaran yang menyeronokkan dalam modul Language Arts. Pengajaran tatabahasa dalam konteks diberi penekanan khusus dalam modul tatabahasa.